Priser og tilmelding

Tilmelding til rideskolehold

  Priser fra 1. april 2020

Hold Alder Pr. måned
 Småbørnsridning    
Albertslund børn 3-6 år 360 kr.
Udenbys børn 3-6 år 360 kr.
     
 Ridehold dressur    
 Albertslund børn  6-18 år  485 kr.
 Udensbys børn  6-18 år  550 kr.
 Delebørnsirdning, hver anden uge   6-18 år  285 kr.
 Voksne fra alle kommuner  over 18 år  605 kr. 
     
     
 Springhold    
 Spring, Albertslund børn  6-18 år  495 kr.
 Spring, Udenbys børn  6-18 år  550 kr. 
 Spring, Voksne  18+  620 kr.
     
 Handicaphold    
 Handicaphold      865 kr.
Handicapridning alene   1.405 kr.