Gå til hovedindhold

Handicapridning

Rideundervisning specielt tilrettelagt for handicappede foregår hver fredag, og henvender sig til elever, som ikke kan ride på ordinære ridehold.

 • Læs op

Indhold

  Hvad er specialtilrettelagt ridning?

  Specialtilrettelagt rideundervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs kunnen, og der tages hensyn til særlige behov. Der undervises i almen grundridning og hestens røgt og pleje. Instruktøren og eleven /forældre/ evt. institution, udarbejder sammen mål for undervisningen. Vi har stor erfaring indenfor handicapridning.

  Hvad gør det ved rytteren?

  Hestens bevægelser påvirker rytteren. Hesten har et tredimensionelt bevægelses mønster – ligesom os mennesker. Det gør hesten til et unikt arbejdsredskab i handicapridningen. Når en rytter rider en hest i skridtgang, bevæger rytteren sig 90 – 110 gange pr. minut. Hestens kropstemperatur er en grad højere end vores. Det gavner rytterens muskler, som modtager varme fra hesten. Ud over en spændende og udfordrende fritidsaktivitet, får eleverne også glæde af hestens bevægelse i form af:

  • Balance
  • Midtlinjesans
  • Vægtoverføring
  • Muskler
  • Koordination
  • Motorik
  • Kropsbevidsthed
  • Viden om heste

  Hvem henvender specialtilrettelagt ridning sig til?

  Undervisningen henvender sig til elever , som ikke kan ride på ordinære rideskolehold. Vi modtager ikke elever som vejer over 100 kg. Personer med hæmofilia (blødere) og osteoporose (knogleskørhed) bør ikke ride.

  Hestene

  Ridecenteret råder over et stort udvalg af heste og ponyer af forskellige racer, farver, sind og størrelser. Instruktøren og eleven finder i samarbejde den rette hest til eleven.

  Faciliteter

  Ridecenteret råder over en handicapvenlig 20 m x 60 m ridehal, med opvarmet rytterstue, handicaptoilet og handicapparkering med kørestolssliske til ridehallen. Der er direkte adgang til ridestier i Vestskoven.

  Vi har forskelligt træningsudstyr til specielundervisning.

  Pris

  Prisen for en lektion (45 minutter) en gang ugentligt. Se priserne under afsnittet priser. Beløbet opkræves en måned forud via cpr-nummer, der er en måneds skriftligt udmeldelse ved udgangen af en måned. Ridecenteres ferie og helligdage følger folkeskolen i Albertslund kommune.

  Prisen dækker lønudgift, hesteleje, hjælpemidler m.v. Rytteren kan selv søge om støtte til merudgift til ridning via lov om social service §28 for børn og §84 for voksne. Eller til nødvendig, lægelig velbegrundet behandling (hvis denne ikke er pensionist), har en trang økonomi, og ikke kan få behandling i det offentlige system (Lov om aktiv socialpolitik §82).

  Telefontid

  ang. specieltilrettelagt ridning er alle hverdage (undtagen onsdag) i tidsrummet 8:00-14:00 på telefon 4364 3858 eller ved henvendelse på e-mail til: Albertslund.Ridecenter@albertslund.dk