Opgaver og beføjelser

Brugerrådets opgaver og beføjelser er bl.a. følgende:

  • fastsætter de overordnede politikker for ridecenteret, fx politik for hestevelfærd, politik for salg af ridehuskort, rygepolitik, hundepolitik samt ordensregler.

  • brugerrådet stiller forslag til ridecenterets klubsociale aktiviteter, som arrangeres af rideklubben eller brugerrådet, herunder ridestævner mv.

  • er repræsenteret i ansættelsesudvalget ved ansættelse af leder.

  • orienteres om virksomhedsplanen, før den sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.
  • orienteres om økonomien i Albertslund Ridecenter.