Gå til hovedindhold

Regler

Herunder kan du finde det samlet regelsæt for Albertslund Ridecenter udarbejdet i fællesskab mellem brugerrådet, ARC og ARK

 • Læs op

Indhold

  Samlet regelsæt på Albertslund Ridecenter
  Reglerne er opdelt i kategorier og bag hver regel står beslutningstageren af denne regel, herunder Albertslund ridecenter (ARC), Albertslund rideklub (ARK) & brugerrådet (BR). Alle henstillinger fra bestyrelsesmedlemmer & personalet SKAL efterkommes

  Generelle regler
  - Ryd op efter dig selv (ARC)
  - Fjern lort efter din hest (ARC & ARK)
  - Rygning er forbudt på hele matriklen (ARC & BR)
  - Alle SKAL bærer ridehjelm når de er til hest (ARK & ARC)
  - Der må ikke rides i gummisko eller andet fortøj uden hæl, i så falde er det uden bøjler eller uden sadel (ARK & ARC)
  - Der må ikke rides i grime og træktov (ARC & ARK)
  - Brug af mobiltelefon under ridning er forbudt (ARK)
  - Husk lys og reflekser ved ridning i mørke (ARK & ARC)
  - Lort skal samles op inden man forlader banerne, gøres dette ikke kan det medføre bøde (ARK)
  - Alle der benytter rideklubbens materiale skal være medlem af klubben – dette gælder også parter (ARK)
  - Løse hunde er forbudt på hele matriklen  (BR)
  - Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning og eksklusion af rideklubben & ridecentret (ARK & ARC)
  - Rideskolen har altid førsteret til brug af faciliteterne (ARC)
  - Støjende adfærd såsom løben og råben er forbudt på ARC’s område (BR)
  - Det er forbudt at cykle med sin hest/pony (BR)
  - ARC’s åbningstider og lukketider skal overholdes (ARC)
  - Alle heste skal være i stalden 30 min før lukketid (ARC)

  I stalden
  - Fej altid efter dig selv, og fjern dine lorte på staldgangen (ARC)
  - Al plastik skal i plastikcontainerne for enden af det gamle ridehus (ARC)
  - Der må ikke rides i staldene (ARC, ARK)
  - Der må ikke stå foder i staldene (ARC)
  - Man må gerne have et ekstra skab på sladdergangen, dette skal dog være magen til de andre (ARC)
  - Max. 2 sadler i sadelrummet pr. hest, og kun hvis der er plads (ARC)
  - Sadelrummene er KUN til sadler (ARC)
  - Man må have en kasse/tønde/spand pr. hest på sladdergangen (ARC)
  - Al foder skal opbevares i lukket beholder (ARC)
  - Alle spande med foderrester skal have låg på eller skylles hver dag (ARC)
  - Alle heste/ponyer skal have grime/halsrem på i boksen, hvis halsrem skal der være grundet sygdom (ARC)
  - Bundne heste og ponyer skal være under opsyn (ARC)
  - Der må ikke stå heste på staldgangen i tidsrummet fra 13.45 - 14.15 (ARC)
  - Efter smedbesøg skal der ryddes op (ARC)
  - Man må ikke stige op på hesten i stalden (ARK & ARC)
  - Ved brug af vandspiltov i stald 8, skal følgende regler overholdes (ARC):
  o Vent altid udenfor stald 8 til det bliver din tur
  o Ryd op efter dig selv
  o Husk vi er miljøcertificeret – så spar på vandet
  o Vandspiltovet er forbeholdt personalet ved indluk
  o Alle klokker og boots skal skylles i baljen og ikke med vandslangen (BR)
  - Sluk lyset efter dig, hvis hestene er ude
  - Man må ikke købe træpiller eller spåner udefra (ARC)
  - Man må max have 2 spåner eller 5 træpiller eller 1 spåne og 2 træpiller stående ved udlevering ellers udleveres der ikke mere strøelse til boksen og dette erstattes ikke (ARC)

  På foldene/områder på ARC
  - Når du går med din hest/pony, skal det ske i tov, trense eller longe (ARC)
  - Hesten skal håndteres forsvarligt (ARC)
  - Man må gerne lukkes sin hest på fold selv, men man må kun benytte hestens egen fold til dette (ARC)
  - Sygefolde må ikke benyttes
  - Walkeren må bruges hvis man har betalt for denne ydelse  – husk at fjern lort (ARC)
  - Ødelægger man noget i walkeren – kontakt personalet (ARC)
  - Skridtbånd kan benyttes på eget ansvar og mod betaling. Ridecenteret har intet med administrationen af dette. Husk at fjern lort (ARC)
  - Rotunden er til longering (ARC)
  - Al ridning på centerets øvrige område må kun foregå i skridt (ARC & BR)
  - Man må ikke færdes med hest på cykelstien ved Gl. Landevej – ej hellere græsse på dette stykke (ARC & ARK)


  I ridehallerne
  - Der skridtes på hovslaget og altid venstre mod venstre. Er der mange skridtes samme vej (ARK)
  - Der må kun være en underviser af gangen i ridehallen (ARK)
  - Husk altid at sige i god tid, at man kommer ind i ridehallen
  - Fjern altid lort efter dig inden du forlader ridehallen – Hvis trillebøren er fyld så tøm den
  - Der må ikke rides med musik i ørene
  - Ved undervisning skal dette være booket i bookingsystemet (ARK)
  - Der skal tages hensyn til den rytter der modtager undervisning (ARK)
  - Longering er kun tilladt, når begge ridehuse er ledige eller det ene står tomt (ARK)
  - Der må kun longeres en hest ad gangen ved ridende ryttere i hallen (ARK)
  - Der må kun longeres i et ridehus ad gangen (ARK)
  - Longerer man i et ridehus og der kommer en rytter der ikke ønsker longering, har man 10 min til at gøre sig færdig (ARK)
  - Sluk altid lyset efter dig, hvis du er sidste mand. Begræns elforbrug ved kun at tænde på en af knapperne (ARC)


  På dressurbanen (udendørs)
  - Rideskolen har altid førsteret til banen, og denne skal forlades så frem de ønsker at bruge den (ARC)
  - Der må ikke springes eller bruges bomme på banen (ARC)
  - Der må gerne longeres, hvis der er plads (ARK)
  - Der må IKKE være løse heste på banen


  På Springbanen/ved springning
  - Man må aldrig springe uden opsyn af en person over 18 år (ARK)
  - Husk at samle lort op (ARK & ARC)
  - Alle bomme skal op fra jorden efter brug (ARK)
  - Ødelægger man noget, skal dette meddelelse til bestyrelsen (ARK)
  - Det er muligt at springe indendørs søndag fra 10-13 samt onsdag i tidsrummet, hvor der ikke er undervisning (ARK)
  - Der må gerne longeres, hvis der er plads (ARK)
  - Springbanen kan ikke reserveres


  Ridning i skoven og på skovens områder
  - Der må KUN rides på ridestien ved søen – ingen andre steder
  - Der må KUN rides på ridestierne ude i skoven eller asfalteret veje – ingen grusstier
  - Husk at tage hensyn til andre brugere af skoven
  - Hjælp hinanden med at overholde reglerne – overholdes de ikke mister vi retten til at ride i skoven
  - Ved mørkets frembrug skal der bæres lys og reflekser


  I cafeen
  - Husk at ryd op efter dig selv
  - Ingen sko på stolene
  - Vask op efter dig selv


  Hestevelfærd
  - At mishandling af heste eller brug af grove metoder over for heste straks påtales over for rytteren eller indberettes til ridecenterets leder, der er forpligtet til at gribe ind og søge at hindre gentagelser. Sager, der ikke løses på denne måde, skal bringes op i brugerrådet, der sammen med ride centerets leder skal drøfte sanktionsmulighederne (BR)
  - At alle bokse er vel mugede, tørre og med rimelig strøelse – ved misvedligeholdelse kan personalet muge hestens boks, efter advarsel, på ejers regning (BR)
  - At alle heste regelmæssigt beskæres/skos, så de til enhver tid er beslået korrekt – ved misvedligeholdelse kan personalet efter advarsel bestille smed på ejers regning (BR)
  - At alle heste kommer under dyrlægebehandling, når der er behov derfor – ved manglende dyrlægebehandling kan personalet til enhver tid ringe efter dyrlæge på ejers regning (BR)
  - Alle heste skal på fold hver dag, medmindre dyrlæge har anbefalet andet (ARC)

  Opdateret 25 Juni 2024