Gå til hovedindhold

Hestevelfærd

Sådan sikres de gode forhold på Albertslund Ridecenter.

 • Læs op

Indhold

  På Albertslund Ridecenter skal følgende forhold sikres for alle opstaldede heste:

  • At alle heste altid har adgang til frisk vand (også på fold).
  • At alle bokse er vel udmugede, tørre og med rimelig strøelse.
  • At alle heste fodres med foder af god kvalitet og i sådanne mængder, at foderstanden er god.
  • At rideskolehestene har en spisepause af 1 times varighed pr. måltid.
  • At alle heste regelmæssigt beskæres/skos, så de til enhver tid er beslået korrekt.
  • At alle heste kommer under dyrlægebehandling, når der er behov derfor.
  • At rideskoleheste højst udlejes 3 timer om dagen efter følgende omregningsfaktor:
    - Almindelig undervisning: Faktor 1:1 (1 time = 1 time).
    - Fysioterapi og handicapridning : Faktor 1:0,5 (1 time = 0,5 time).
    - Springning: Hver hest må højst gå 2 springtimer pr. dag.

  Timer, som aflyses af ridecenteret, modregnes i betalingen. Timer, som rytterne selv melder afbud til, refunderes ikke.

  • At alle rideskoleheste har egen sadel og eget hovedtøj, korrekt tilpasset.
  • Der skal føres tilsyn med, at hestene er korrekt opsadlede, at sadeltøjet hænges korrekt på plads, og der skal ydes hjælp til opsadlingen ved behov.
  • At alle rideskoleheste er tørre og striglede i sadellejet før opsadling, at de tørres i sadellejet efter endt ridning, hvis de er svedte, og at alle rideskoleheste får renset hove på de dage, hvor de bruges til undervisning.
  • At alle rideskoleryttere gennemgår teoriundervisning, der omfatter sikkerhed i
   omgang med hesten, opsadling og at trække med hesten.
  • At rideskoleheste højst startes i 2 klasser pr. dag ved stævner.
  • At alle heste aflives på ridecenterets område eller hos dyrlægen.
  • At mishandling af heste eller brug af grove metoder over for heste straks påtales over for rytteren eller indberettes til ridecenterets leder, der er forpligtet til at gribe ind og søge at hindre gentagelser. Sager, der ikke løses på denne måde, skal bringes op i brugerrådet, der sammen med ridecenterets leder skal drøfte sanktionsmulighederne.

  Vedtaget på brugerrådsmøde den 9. januar 2008

  For brugerrådet:     For ridecenteret:

  Ulla Flyvholm,         formand Charlotte Hansen, leder