Bookning

Generelle regler

Faciliteterne må ikke benyttes til aktiviteter, der forstyrrer hestenes trivsel.

Der kan kun afholdes arrangementer, hvor støj og geneniveau er acceptabelt for et ridecenter og dets naboer.

Faciliteterne må kun bruges, som de er, og må ikke ændres til det enkelte arrangement, dvs. der må ikke ske unødigt slid på baner og faciliteter.

Booking/lukning af ridehus og ridebaner skal varsles til stedets brugere snarest belejligt og senest 14 dage før, ved opsætning af sedler på ridecenteret.

Regler for udefrakommende

Faciliteterne kan bookes:

Lørdag efter kl. 14.00.

Søndag hele dagen.

Prisen for booking er 3.000 kr.

Faciliteterne kan bookes maksimum 2 gange i kvartalet.

Ansøgning om at måtte benytte centerets faciliteter skal indgives senest 3 måneder før et arrangement.

Ansøgningen skal godkendes af ridecenterets leder, brugerrådet og rideklubbens bestyrelse.

Regler for Albertslund Ridecenter, Albertslund Rideklub og brugerrådet:

ARC, ARK og brugerrådet skal anmelde et arrangement med 3 måneders varsel for at være sikre på at kunne booke en bestemt weekend. Dette omhandler typisk stævner, fastelavns- og julearrangementer og lignende.

Andre arrangementer kan bookes med 1 måneds varsel, hvis der er ledigt, og hvis arrangementet godkendes af ridecenterets leder.

Vedtaget på brugerrådsmøde den 28. januar 2009.

Formand for brugerrådet Ulla Flyvholm

Leder af ARC Charlotte Hansen