Dagligdag

Dette var et lille udpluk af et helt almindelig dag på Albertslund Ridecenter

Dagen starter kl. 7.00 med morgenfodring af alle ridecenterets heste – ca. 55 private og ca. 24 rideskoleheste.

Efter fodring gøres der klar til at "sluse" alle de private heste ud på fold. Dvs. at de selv går fra stald til fold. Hestene er delt op i hopper og vallakker. På den måde undgår vi skader og konflikter. Hvis hestene går samlet i en stor flok, kan der ske uheld på grund af nye heste, uro i flokken osv. – derfor denne opdeling. På alle foldene er der foderbure med frøgræs, så der er noget at spise af – også for at undgå slagsmål og mobning.

Kl. 7.30 kommer skolehestene ud. De bliver alle trukket ud ved hånd til ledige folde. Skolehestene går heller ikke i samlet flok, men er delt op i hold. Det er ikke alle hestene, der kan sammen, så vi forsøger at dele dem op i velfungerende grupper.

Efter udlukning af stort set alle centerets heste går vi i gang med at fordele stråfoder i alle hesteboksene, dvs. hø/wrap, så det ligger klar til frokost, når de kommer ind fra fold. Imens muges ud hos skolehestene. Alle skoleheste står på træpiller, og nogle enkelte på halm. Alle privatheste står på spåner eller træpiller.

Så kommer alle vores daglige rutiner:

- Der skal fejes i alle stalde

- Der skal fyldes op med stråfoder og vand på alle folde

- Gårdspladsen skal fejes

- Syge heste skal tilses – eventuelt af dyrlæge

- Banerne skal ordnes

- Generel oprydning

- Aftenposer køres ud (med hø/wrap)

Pause kl. 11.00.

Alle rideskolehestene kommer ind kl.12 og privathestene kommer ind kl.14, og så får de deres frokost, der består af foder og stråfoder. Alle hestene bliver trukket ind ved hånd.

På dette tidspunkt er der mødt en medarbejder mere, som skal varetage undervisningen af vores hold fra Brøndagerskolen, der er en skole for autister i Albertslund. Brøndagerholdene rider ca. tre kvarter hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Når Brøndagerholdene er afviklet, er morgenpersonalet gået hjem, og rideskolen går i gang. Timerne starter kl. 15.00 og varer til kl. 21.00.

Underviseren har timer til kl. 21.00 og giver derefter alle heste aftensmad plus hø/wrap-poser. Baner og haller lukker kl. 21.30. Alle centerets heste tjekkes for natten, døre bliver låst og alarmen sat til.