Bruger

Bruger

Brugerrådet skal sammen med ridecenterets leder søge at skabe de bedste betingelser for alle brugere af ARC. På rådets møder gennemgås og diskuteres alle væsentlige beslutninger, og retningslinjer for brugen af ridecenteret besluttes her.